Polskie instytucje, związane z przemysłem elektronicznym