MSA-80

MIKROSTER MSA-80

Uwaga: Poniższy opis powstał na podstawie materiałów z Wikipedii, materiałów dostarczonych przez Maksymiliana Cierniewskiego z Poznania i zebranych przeze mnie informacji. Krzysztof Komarnicki "posklejał" schematy w kompletne plansze.

Mikroprocesorowy system automatyki i pomiarów został opracowany w Przemysłowym Instytucie Elektroniki i był produkowany w latach 1986–1989 przez Zakład Urządzeń do Montażu Podzespołów Elektronicznych „Unitra-Cemi” w Szczytnie. Z czasem powstały też pakiety niezależne od PIE, ale kompatybilne z systemem. System MSA-80 zawierał pakiety:

-pakiet jednostki centralnej (procesora): stosowano procesory 8080A, 8085, Z80 i zgodne
-pakiety pamięci RAM i EPROM
-pakiety przetworników A/C i C/A
-pakiety sprzęgające ze standardowymi urządzeniami zewnętrznymi: np. port równoległy, magnetofon kasetowy, stacje dysków 5,25” lub 8”, monitor i inne
-pakiety dodatkowe, np. diagnostyki systemu, programatora EPROM
-pakiety we/wy cyfrowych
-pakiety sterowania silnikami
-pakiety sterowania mocą


Oprogramowanie:

-system operacyjny: Mikros
-interpretery: Basic-mikroster, Forth
-kompilatory: PL/M, Fortran
-makroasembler
-edytory
-programy uruchomieniowe
-biblioteki programów standardowych

Opis pakietów:

MSA-80.01 CPU:
-mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438
-kontroler przerwań 8259
-bufor szyny systemowej
-możliwość współpracy z DMA

Znajdujący się na zdjęciu powyżej pakiet został zmontowany w 2017 r. na oryginalnej płytce drukowanej. Wydaje się, że płytka ta stanowi wersję pakietu, pozbawioną zworek.

Schemat elektryczny pakietu 80.01  

Opis pakietu 80.01- plik o objętości ca. 60 MB  

Uwaga: na tym pakiecie należy przeciąć ścieżki zasilania +5V i -5V i połączyć kablami tak, aby zamienić biegunowość. Według relacji p. Wiesława Małkińskiego, niegdyś pracownika Przemysłowego Instytutu Elektroniki ta zamiana była zmorą systemu. Montowane na ul. Długiej w Warszawie pakiety, wkładane do urządzeń kontrolno - sterujących w CEMI na Mokotowie wymagały przed uruchomieniem zamiany tej biegunowości. Zdarzało się, że pakiet ulegał zniszczeniu gdy ktoś o tym zapomniał. Przyczyn tego "usprawnienia" trudno dociec.

MSA-80.03 CPU (RAM) EPROM:

-mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438
-kontroler przerwań UCY 74S414
-2 kB pamięci RAM MCY 7114
-2 kB pamięci EPROM 2716
-programowany licznik 8253
-bufory szyny systemowej
-możliwość współpracy z DMA

Opis pakietu 80.03- plik pdf  

MSA-80.05 PP – procesor peryferyjny:

Znajdująca się na zdjęciu płytka jest pozbawiona pola testowego. -mikroprocesor MCY 7835
-2 kB pamięci EPROM 2716
-ekspander portów we-wy 8243
-układy współpracy z procesorem nadrzędnym

Dokumentacja techniczna pakietu 80.05-plik zip ca. 10 MB  

MSA-80.06 PPK – procesor komunikacyjny do współpracy z systemem nadrzędnym (w systemie pętli): -mikroprocesor MCY 7835
-pamięć programu EPROM 2 kB (2716)
-pamięć danych RAM 4 kB (2 × 2114)
-nadajniki i odbiorniki linii (75107, 75110)
-bitowy protokół transmisji danych (HDLC)

MSA-80.07 EMU – pakiet emulatora:

Brak bliższych danych.

80.08 CPU:
Opracowany przez Zakład Cyfrowych Urządzeń Pomiarowych Kontrolnych i Sterujących (Elmark). Zbudowany na procesorze Z80.

Pakiety pamięci

MSA-80.10 RAM:

-4 kB pamięci RAM z układami MCY 7102
-bufory szyny systemowej
-średni czas dostępu 350–450 nsSchemat elektryczny pakietu 80.10  

Dokumentacja techniczna pakietu - plik zip ca.6,5 MB  

MSA-80.11 EPROM:

-8 kB pamięci EPROM z układami 2708
-bufor szyny systemowej
-średni czas dostępu 450 ns

Na zdjęciach powyżej niezmontowana płytka tego modułu pamięci.

Schemat elektryczny pakietu 80.11  

Dokumentacja techniczna pakietu- plik ca. 6 MB  
MSA-80.13 MEM:

-8 podstawek dla pamięci
-obsługa układów pamięci SRAM 2–8 kB lub EPROM 2–8 kB
-bufor szyny systemowej

Opis pakietu 80.13- plik pdf  

Schemat elektryczny pakietu 80.13  

MSA-80.14 COSMOS:

Pakiet pamięci CMOS z układami MCY71C03. Umożliwiała przechowywanie ważnych danych po utracie zasilania, dzięki wbudowanemu akumulatorowi podtrzymania. Czas dostępu większy niż 1 mikrosekunda, pojemność 2 kB.

Dokumentacja pakietu 80.14- plik zip ca. 10 MB  

MSA-80.15 RELPROM:

-8 kB pamięci EPROM z układami 2708
-możliwość wyboru układu podlegającego relokacji przy inicjacji systemu
-bufor szyny systemowej
-średni czas dostępu 450 ns

Dokumentacja pakietu 80.15- plik zip ca. 7,2 MB  
MSA-80.16 DRAM:

-32 kB lub 64 kB pamięci dynamicznej RAM
-możliwość zastosowania układów 4116, 4516, 2118, 4332, 4164
-układ rozszerzający pamięć operacyjna do 512 kB
-układ ochrony przed zapisem wybranych obszarów
-średni czas dostępu 450 ns

Dokumentacja pakietu 80.16- plik zip ca. 18,2 MB  
MSA-80.17 – pakiet zawierający pamięć RAM i EPROM:

Brak bliższych danych.

Pakiety przetwarzania A/C i C/A

MSA-80.20 2xDAC-8B:

-2 kanały przetwarzania C/A 8-bitowego
-obciążalność wyjść 5 mA
-czas konwersji 10 µs
-napięcie wyjściowe 0–5V

Dokumentacja pakietu 80.20- plik zip ca. 7,5 MB  
MSA-80.21 ADC-10Bx6:

-przetwornik A/C 10-bitowy
-6 wejść analogowych multipleksowych z układem próbkująco-pamiętającym
-sygnały wejściowe 0–5 V, -5 – +5 V lub 0–10 V
-czas przetwarzania ok. 100 µs

MSA-80.22 2xDAC-10B/12D:

-2 kanały przetwarzania C/A 10-bitowego lub 12-bitowego (3 dekady)
-obciążalność wyjść 5 mA
-czas konwersji 10 µs
-napięcie wyjściowe 0–5 V
-pakiet umożliwia diagnostykę przetwornika

MSA-80.24 8xDAC-8B:

-przetworniki C/A 8-bitowe
-8 wyjść analogowych
-obciążalność wyjść 2 mA
-zakres napięć wyjściowych 0–5 V lub 0–10 V
-czas ustalania się napięcia wyjściowego 20 µs

Dokumentacja pakietu 80.24- plik zip ca. 9 MB   MSA-80.25:

-pakiet przetwarzania wielokanałowego A/C
-liczba kanałów wejściowych analogowych – 32
-przetwornik A/C 10-bitowy
-czas przetwarzania w jednym kanale 120 µs

Pakiety sprzęgające system z urządzeniami peryferyjnymi

Dokumentacja pakietu 80.25- plik zip ca. 10 MB  

MSA-80.30 SIO/PIO:

-kanał transmisji szeregowej V24
-monitor ekranowy (MERA 7259)
-terminal (DZM-180KSR)
-kanał transmisji równoległej
-czytnik taśmy papierowej (CT-2200)
-dziurkarka taśmy papierowej (DT105S)
-drukarka mozaikowa (DZM-180)
-możliwość jednoczesnej współpracy wszystkich urządzeń

Schemat elektryczny pakietu 80.30a  

Schemat elektryczny pakietu 80.30a  

Dokumentacja techniczna pakietu 80.30- plik ca. 30 MB  


MSA-80.31 PIO:

-24 linie wejść/wyjść równoległych
-poziom sygnałów wyjściowych TTL
-obciążalność wyjściowa 50 mA

Dokumentacja techniczna (niekompletna) pakietu 80.31- plik ca. 13 MB  
MSA-80.32 WIK:

-sterowanie 16 wskaźnikami 7-segmentowymi
-obsługa klawiatury 64-stykowej lub matrycy czujników (pakiet wykorzystuje układ 8279)

Schemat elektryczny pakietu 80.32  

Dokumentacja pakietu 80.32- plik zip ca. 7,5 MB (brak schematów elektrycznych)  

MSA-80.34 PK-1:

-sterowanie 2 jednostkami pamięci PK-1
-zapis synchroniczny w kodzie PE
-prędkość transmisji 4096 bit/s
-programowe sterowanie ruchem taśmy magnetycznej

Dokumentacja pakietu 80.34- plik zip ca. 22 MB  

MSA-80.35 FDC:

-sterowanie 1 lub 2 jednostek dysków elastycznych PLx45DE
-standard zapisu IBM3740
-zapis, odczyt, weryfikacja i formatowanie z pojedynczą gęstością
-pakiet wykorzystuje układ 8271

Dokumentacja pakietu 80.35 - plik zip ca. 20,6 MB  

MSA-80.36 CRT:

-obsługa profesjonalnego monitora telewizyjnego
-obrazowanie znaków alfanumerycznych
-pseudografika
-lokalna pamięć obrazowa
-pakiet pracuje z wykorzystaniem układu 8275

Dokumentacja pakietu 80.36- plik zip ca. 16,5 MB  

MSA-80.37 FDC:

-sterowanie 1 lub 2 jednostek dysków 5,25" 360 kB
-zapis, odczyt, weryfikacja i formatowanie z pojedynczą lub podwójną gęstością
-pakiet wykorzystuje układ WD2793

Pakiety specjalizowane

MSA-80.00 EXP – płyta przedłużająca magistralę:

-umożliwia pracę pakietu wysuniętego z obudowy
-wyprowadzone zaciski napięcia +5 V

MSA-80.38 PROG – programator pamięci EPROM:

-możliwość programowania pamięci 2708, 2716
-przepisywanie zawartości pamięci EPROM do pamięci RAM

Dokumentacja techniczna pakietu 80.38-plik zip ca. 13 MB  

MSA-80.40 DIAG:

-diagnostyka i autodiagnostyka systemu, kontrola obszarów działania procesora
-ochrona przed zapisem / odczytaniem pamięci lub urządzeń we/wy
-ustawienie punktów zatrzymania
-układowa i programowa praca krokowa
-przerwanie niemaskowalne operatorskie
-przerwanie niemaskowalne od zaniku napięcia zasilania

Schemat elektryczny pakietu 80.40 - część pierwsza  

Schemat elektryczny pakietu 80.40 - część druga  

Dokumentacja techniczna pakietu 80.40-plik zip ca. 20,9 MB  

MSA-80.43 PROT – płytka prototypowa:

-dekoder adresów
-bufor szyny systemowej
-obszar prototypowy

MSA-80.51:

Dokumentacja pakietu 80.51- plik zip ca. 14,6 MB  

MSA-80.60 HPI:

-współpraca z szyną IEEE488
-programowe sterowanie szyną

Pakiety wejść/wyjść dwustanowych

MSA-80.50 IN-24:

-16 wejść dwustanowych
-napięcie wejściowe do 24 V
-filtracja sygnałów
-rozdzielenie galwaniczne
-zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
-możliwość zgłaszania przerwań

MSA-80.51 OUT-24:

-16 wyjść dwustanowych 24 V
-rozdzielenie galwaniczne
prąd wyjściowy max. 500 mA

MSA-80.52 IN/OUT24:

-8 wejść dwustanowych 24 V
-8 wyjść dwustanowych 24 V
-rozdzielenie galwaniczne
-prąd wyjściowy max. 500 mA
-możliwość zgłaszania przerwań

MSA-80.53:

-8 wyjść dwustanowych 24 V
-rozdzielenie galwaniczne
-kontrola zwarcia obciążenia
-zwrotne potwierdzenia wysterowania wyjść

Dokumentacja techniczna pakietu 80.53-plik zip ca. 10,3 MB  

MSA-80.54:

-8 wyjść dwustanowych prądu przemiennego
-dopuszczalne napięcia wyjściowe 220 V
-kontrola zwarć w obwodach wyjściowych
-załączanie wyjść w chwili przejścia przez zero napięcia przemiennego
-prąd obciążenia do 2 A
-rozdzielenie galwaniczne

MSA-80.55 TIM/CNT24:

-impulsowe wejścia obiektowe -wyjścia dwustanowe 500 mA

Dokumentacja techniczna pakietu 80.55-plik zip ca. 12,7 MB  

MSA-80.57:

-16 wyjść dwustanowych 24 V
-rozdzielenie galwaniczne
-prąd wyjściowy max. 500 mA
-każde wyjście zasilanie niezależnie

-Pakiety sterowania silników prądu stałego i skokowych MSA-80.70 ISS:

-impulsowe sterowanie silnikiem prądu stałego
-max. moc silnika ok. 120 W
-programowa regulacja prędkości obrotowej
-rozdzielenie galwaniczne

Dokumentacja techniczna pakietu 80.70-plik zip ca. 15,5 MB  

MSA-80.80 PSS:

-programowe sterowanie 3 silnikami skokowymi 4-fazowymi
-rozdzielenie galwaniczne wyjść
-możliwość wyboru algorytmów komutacji
-programowo kształtowana charakterystyka rozruchu i hamowania
-możliwość współpracy z układami mocy w wersjach L/R, dwunapięciowej i typu „chopper”Dokumentacja techniczna pakietu 80.80-plik zip ca. 14 MB  

MSA-80.81 UPSS:

-układowo-programowe sterowanie silnikami skokowymi 4-fazowymi
-rozdzielenie galwaniczne wyjść
-możliwość wyboru algorytmu komutacji
-programowana charakterystyka rozruchu i hamowania
-możliwość współpracy z układami mocy typu L/R i „chopper”

Dokumentacja techniczna pakietu 80.81-plik zip ca. 15 MB  

MSA-80.82 USS:

-układowo-programowe sterowanie silnikiem skokowym
-rozdzielenie galwaniczne wyjść
-możliwość sterowania silników 4- i 5-fazowych
-możliwość wyboru algorytmu komutacji
-układowa regulacja czasów rozruchu i hamowania 0–200 ms
-max. częstotliwość komutacji 40 kHz
-możliwość współpracy z układami mocy typu L/R i „chopper”.

Pakiety obiektowe specjalizowane

MSA-80.90 PID:

-pakiet wyjściowy 3-kanałowego regulatora PID
-wyjście umożliwia wysterowanie triaka 220 V / 10 A
-synchroniczne sterowanie obciążeniem
-czas próbkowania 0,64 s, 1,28 s, ...20,48 s

MSA-80.522

-pakiet- zasilacz + - 15V dla układów analogowych

Dokumentacja techniczna pakietu 80.522-plik zip ca. 10,5 MB  

Opis pakietu MSA 80-90- plik zip ca.10 MB  

Zawartości epromów od Maksymiliana Cierniewskiego  
Uwaga: Powyższy link zawiera plik txt o objętości ca. 1,7 MB. Aby skorzystać z pliku należy go pobrać, następnie zmienić rozszerzenie na zip i rozpakować. Jest tam też plik txt z opisem.

Opis systemu Mikroster MSA-80- plik pdf o objętości ca. 69 MB  

Opis techniczny systemu Mikroster MSA-80 1000- plik zip o objętości ca. 18,5 MB  

Opis systemu Mikroster MSA-80 2000- plik zip o objętości ca. 13 MB  

Opis systemu Mikroster MSA-80 3000- plik zip o objętości ca. 16,3 MB  

Opis programu MSA-80P.01 MONITOR dla systemu MSA80 1000- plik zip o objętości ca. 21 MB  

Opis programu MSA-80P.00 MONITOR - plik zip o objętości ca. 40 MB  

Opis programu MONITOR 3.0 dla systemu MSA80 1000- plik zip o objętości ca. 4 MB  

Opis programu MSA-80P.02 EDITOR- plik o objętości ca. 80 MB  

Opis programu MSA-80P.03 ASMBLR- plik o objętości ca. 25 MB  

Opis programu MSA-80P.04 BASIC- plik o objętości ca. 11 MB  

Opis systemu operacyjnego MSA-80P.10 MICROS V1.0- plik o objętości ca. 32 MB  

Opis systemu operacyjnego MSA-80P.10 MICROS V2.0- plik o objętości ca. 4,5 MB  

Opis programu MSA-80P.21 VERIFY- plik o objętości ca. 6,1 MB  

Opis programu MSA-80P.37 FORT- plik o objętości ca. 21,5 MB  

Opis programu FORTH- plik o objętości ca. 160 MB (!)  

Opis programu MSA-80P.54 DDCLIB- plik o objętości ca. 7,8 MB  

Opis programu MSA-80P.55 BASCNT- plik o objętości ca. 12,5 MB  

Opis programu MSA-80P.56 PID- plik o objętości ca. 6 MB  

Powrót do strony głównej