W 1956 r. utworzono Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11. Jednym z trzech wydziałów w ówczesnej strukturze tego Instytutu był wydział technologiczny. W 1957 r. trzy wydziały połączono w jeden pion naukowo- badawczy. W późniejszym czasie utworzono dwa piony naukowo- badawcze:
-układowo-sprzętowy
-podzespołowo- technologiczny

Tym drugim pionem kierował doc. dr inż. Antoni Czechowski. W ramach tego pionu powstał Ośrodek Techniki Hybrydowej, którego organizatorem był i którym kierował płk. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Góral. Utworzenie tego ośrodka miało to miejsce w latach 60. Być może opracowania tego ośrodka były następnie wdrażane w łódzkiej Fonice?. Wiadomo, że pion podzespołowo- technologiczny borykał się z trudnościami lokalowymi i przynajmniej początkowo- brak kadry. Sprawa ta wymagałaby dalszego zbadania.
W styczniu 1970 roku ośrodek ten przeniesiono z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego do Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Utworzono wówczas Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych (ZDPUH) przy Przemysłowym Instytucie Elektroniki w latach 70. XX wieku. Z całą pewnością Zakład zajmował się produkcją logisterów, wykonywanych jeszcze technologią RTL, a więc przynajmniej o generację starszą od popularnej i szeroko znanej technologii TTL. W Zakładzie były też wykonywane drabinki rezystorowe i wzmacniacze operacyjne. Zakład mieścił się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 18.

W czasie porządkowania udało się odnaleźć część starych kart katalogowych wyrobów ZDPUH. Są one prezentowane poniżej.
Układy hybrydowe, produkowane przez Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych przy Przemysłowym Instytucie ELektroniki (ZDPUH)


W późniejszym czasie produkcję układów hybrydowych przeniesiono do krakowskiego Telpodu i wrocławskiego Dolamu, ale to już zupełnie inna historia.
Powrót do strony głównej