Duodioda specjalna D01 PWL

Lampa elektronowa typu D01 jest duodiodą specjalną, przeznaczoną do pracy w układach reakcyjnych odbiorników lampowych. Z formalnego punktu widzenia lampa D01 jest duodiodą, o płaskiej konstrukcji elektrod. Anody lampy umieszczone są po obu stronach katody, w postaci włókna wolframowego. Dzięki takiej budowie obie anody oddziałują na siebie. W zakresie dodanich napięć anod następuje rozdział prądu emisyjnego między obie anody. Stosunek prądów anodowych jest zależny od stosunku napięć tych elektrod. W przypadku, gdy jedna z anod posiada potencjał dodatni, druga zaś ujemny, przez nią, jako elektrodę o ujemnym potencjale prąd nie płynie, oddziałuje ona jednak swym polem na wartość prądu drugiej z elektrod. Z tego względu elektroda o potencjale ujemnym może być uważana za elektrodę sterujacą. Zatem opisywany przyrząd elektronowy można traktować jako swego rodzaju triodę o odwróconym układzie elektrod.
Lampa została przebadana pod kątem kształtu charakterystyki prąd anodowy- napięcie elektrody sterującej przy różnych napięciach żarzenia. Celem przyspieszenia eksperymentu charakterystyki były zdejmowane metodą oscyloskopową.

Parametry podczas pomiaru były następujące:

 • Napięcie zasilania 10V
 • Napięcia żarzenia 2,95V; 3,20V; 3,80V
 • Amplituda napięcia sterującego 7,75V
 • Rezystor w anodzie 1000 omów
 • czułość odchylania poziomego 2V/dz
 • czułość odchylania pionowego 0,1V/dz Uzyskane charakterystyki przedstawiono na poniższych fotografiach:

  Charakterystyka przy napięciu żarzenia 2,95V


  Charakterystyka przy napięciu żarzenia 3,20V


  Charakterystyka przy napięciu żarzenia 3,80V

  Jak widać, w zakresie dodatnich napięć elektrody sterującej występuje spadek prądu anody, związany z przechwytywaniem prądu emisji przez tę elektrodę. Spadek jest tym silniejszy, im większe niedożarzenie katody. Lampa wykazuje niezbyt duże nachylenie charakterystyki, wynoszące w przybliżeniu 0,05...0,1 mA/V. Jest to i tak wartość znaczna, biorąc pod uwagę niewielkie napięcie zasilania. Opisana lampa może być użyta do budowy odbiornika reakcyjnego, na przykład według następujacego schematu:

  Cewka obwodu rezonansowego zawiera 220 zwojów drutem 0,1 mm, cewka reakcyjna 100-150 zwojów tego drutu.

  Lampa D01 PWL ma następujące cechy:
 • średnica bańki 9 cm
 • płaska konstrukcja elektrod
 • spłaszczowe złącze metal-szkło (spłaszcz wewnętrzny)
 • katoda wolframowa (ok.4V 1,5A)
 • napięcie anodowe 12-35V
 • różne wersje wykonania (geter barowy lub lampa bez geteru)  Powrót do strony PWL