DIODA SZUMOWA DS1 PWL

 

 

W PWL została opracowana dioda szumowa z katodą wolframową. Orientacyjne parametry lampy są następujące: