Licznik Geigera

 Szklane liczniki Geigera, opracowane w PWL odznaczają się następującymi parametrami:

UWAGA. Planuje się modernizację wyrobu.

Film MOV (ok.14MB)

Powrót do strony PWL