Negatron N01 PWL

Negatron ten jest wzorowany na negatronie przedstawionym na stronie Jogisa.
Przykład aplikacji takiej lampy z wykorzystaniem zjawiska oporności ujemnej znajduje się na wyżej podanej stronie. Z tego powodu ograniczono się tu do podania dwóch innych schematów, w układzie klasycznego odbiornika reakcyjnego.

W wariancie a) pomocniczą elektrodę wykorzystano do odtłumiania obwodu rezonasowego, zaś w obwód anody włączono słuchawki. Kondensator o pojemności 1 nF zwiera sygnały w.cz. do masy. Poprzez regulację napięcia żarzenia lub sprzężenia między cewkami można dwakować reakcję. Należy podkreślić, że układ według wariantu b) daje lepsze efekty pod względem siły odbioru. Badając dalej ten układ odłączono doprowadzenie anody, co spowodowało tylko nieznaczne pogorszenie w sile głosu w odbieranej audycji. Spostrzeżenie to legło u podstaw budowy duodiody specjalnej. Niezależnie od przyjętego schematu, cewka obwodu rezonansowego zawiera 220 zwojów drutem 0,1 mm, cewka reakcyjna 100-150 zwojów tego drutu. Tak jak wszystkie układy jednolampowe także i układy z tą lampą wymagają dobrej anteny i uziemienia.

Lampa N01 PWL ma następujące cechy:
  • wysokość wraz z cokołem 11 cm
  • średnica 3 cm
  • płaska konstrukcja elektrod
  • spłaszczowe złącze metal-szkło (spłaszcz wewnętrzny)
  • katoda wolframowa (ok.4V 1,5A)
  • geter barowy    Powrót do strony PWL