Sonda jonizacyjna PWL

Sonda jonizacyjna jest przeznaczona do pomiaru próżni w zakresie 10-3...10-9 Tr w układach próżniowych.
Parametry sondy:

  • Szkło bańki -sodowe
  • Średnica rury łączącej z układem próżniowym 18mm
  • katoda wolframowa
  • Napięcie anodowe 150V
  • Prąd żarzenia do 1,8A
  • Czułość ok.15 Tr-1

    Powrót do strony PWL