Zestaw pompowy ZP2006 do pompowania lamp elektronowych

Zestaw pompowy ZP2006 umożliwia uzyskanie wysokiej próżni, niezbędnej do wytwarzania lamp elektronowych. W zestawie pracuje pompa obrotowa 2002BB firmy Alcatel i pompa dyfuzyjna PDO100 produkcji UNITRA-UNIMA, umożliwiając uzyskanie próżni do 5*10-7 Tr. 
Zestaw został uruchomiony w kwietniu 2006 roku i był modernizowany, co spowodowało, że korzystanie z niego jest bardziej komfortowe.
Początkowo włączanie zestawu było bardzo kłopotliwe i sprowadzało się do operowania dwoma zaworami próżniowymi, zaworem wody chłodzącej i czterema wtyczkami: pompy obrotowej, dyfuzyjnej, próżniomierza próżni niskiej i próżniomierza próżni wysokiej. Wszystko to musiało być włączane w określonej kolejności i czasie. Brak zabezpieczeń przed błędami utrudniał eksploatację zestawu, gdyż każda pomyłka mogła skutkować poważną awarią. Szczególnie groźny jest brak obiegu chłodzenia, gdyż grozi zanieczyszczeniem zestawu przez pary oleju. Jedną z pierwszych wersji zestawu ZP2006 przedstawia poniższa fotografia.

W późniejszym czasie układ został wyposażony w blok sterowania, dzięki czemu włączenie zestawu odbywa się przez przekręcenie kluczyka i odkręcenie zaworu wody chłodzącej. Jeśli obieg chłodzenia nie będzie włączony zestaw samoczynnie zostanie wstrzymany. Jeszcze później w zestawie zastąpiono wysłużony próżniomierz PJ8 przez znacznie mniejszy i wygodniejszy w obsłudze próżniomierz PJ2006. W końcu zestaw został zmodernizowany tak, że jest możliwe pompowanie do trzech przyrządów jednocześnie. Ciśnienie 10-5Tr uzyskuje się w czasie około 40 minut, zaś ciśnienie rzędu 2...4*10-6Tr po około 90 minutach.

 


Powrót do strony PWL
Powrót do strony głównej