Zestaw pompowy typu ZP2007

Jest to prosty, szklany zestaw wysokiej próżni. W jego skład wchodzą:

  • Szklana pompa dyfuzyjna typu PDS/P
  • Sonda Piraniego
  • Kanał próżniowy do natapiania przyrządów

    Uzyskiwana w zestawie próżnia jest rzędu 10-4 Tr.

    Powrót do strony głównej